طراحی بطری پت آب معدنی حجم ۱۵۰۰ سی سی دهانه ۳۰ شرتنک با جای لیبل opp و پاشنه بطری  شیار دار می باشد که به دلیل شیار های زیاد روی بطری با وزن پریفورم کم دارای استحکام قابل ملاحظه ای می باشد  که در حجم های ۲۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی با طرح های متنوع پیشنهادی از طرف مشتری قابل طراحی می باشد.

نمونه کارهای مشابه