طراحی بطری پت روغن ۳ لیتری دهانه ۴۵ با جای دسته برای گرفتن بطری و جای لیبل opp.

طراحی انواع بطری های روغن موجود در بازار با حجم ها و طرح های متنوع که با پریفورم هایی با دهانه ها و وزن های مختلف به درخواست مشتری قابل اجرا است

نمونه کارهای مشابه