ساخت قالب پت روغن با حجم های ۸۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی چهارکویت اتومات که قابل تولید با دستگاه بادکن چهارکویت اتومات معروف به پت تکنولوژی می باشد.

آلیاژ آلومینیوم مصرفی درجه یک خارجی و جنس پاشنه و پاشنه گیر از فولاد و مقری استیل و زدن راه هوا داخل پاشنه جهت پرکردن کامل قالب

نمونه کارهای مشابه